Societatea Civilă locală joacă un rol important în promovarea principiilor bunei guvernări și în intensificarea dialogului cu APL-uri și mass-media pe acest subiect. În acest sens, FAR își propune să lucreze împreună cu 5 OSC-uri selectate din Regiunea Centru pentru a spori capacitățile de comunicare digitală ale acestora.

Proiectul este pentru perioada 1 septembrie 2020 –  31 august 2021, cu implicarea unei echipe de 4 consultanți ce vor instrui și facilita implementarea strategiilor și instrumentelor moderne de comunicare (identitate vizuală, pagina web, social media, etc) pentru fiecare OSC.

Adițional, proiectul propus are și obiectivul de a crește capacitatea internă a OSC-urilor de a gestiona în mod independent procesul de comunicare, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. Printr-o listă de acțiuni specific concepute ca să răspundă în mod personalizat provocărilor fiecărui din cele 5 OSC-uri selectate, vom obține rezultate tangibile ce vor putea fi aplicate imediat pentru îmbunătățirea comunicării acestor organizații și a parteneriatelor lor cu APL-uri și mass-media. În cele din urmă, ne dorim să dotăm organizațiile de nivel local din Regiunea Centru cu abilități și instrumente de comunicare eficiente pentru a ridica nivelul de vizibilitate și promovarea explicita, accesibilă și simplificata a principiilor bunei guvernări.

Proiectul regional Vizibili în Bună Guvernare este implementat de FAR în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).