Asociația Obștească Forumul Absolvenților Reveniți

Creată în 2015 la inițiativa a 12 membri fondatori, FAR se dorește a fi o platformă de interacțiune a tinerilor reveniți în Republica Moldova după încheierea studiilor în străinate pentru a promova și valorifica capitalul intelectual obținut peste hotare.

Scopurile Asociație

Promovarea și sporirea inițiativelor de implementare în Republica Moldova a cunoștințelor, aptitudinilor și ideilor acumulate în străinătate;

Comunitate peste 1,000 de tineri

Echipa FAR a construit o comunitate de tineri profesioniști și absolvenți reveniți în RM, prin intermediul cărora s-a reușit implementarea unei liste de proiecte și inițiative cu scopul de a valorifica capitalul uman revenit în RM și de a impulsiona colaborările la nivel local.

FAR își propune să lucreze împreună cu OSC-urile selectate din Regiunea Centru pentru a spori capacitățile acestora de a crea și implementa o strategie de comunicare eficientă.
Comunicare

Dezvoltarea strategiilor de comunicare conform necesităților fiecărui OSC în parte – planificăm să creăm strategii personalizate necesităților fiecărui OSC, ca să asigurăm utilitate maximă a implementării.

PARTENERIATE

Contribuire la inițierea și intensificarea parteneriatelor OSC – mass-media și OSC – APL – ca și activitate practică, vom echipa OSC-urile cu metode și soluții de abordare profesionistă a potențialilor parteneri sau de consolidare a parteneriatelor existente, punând accept pe îmbunătățirea calității și organizarea comunicării.

OBIECTIV FINAL

Dotarea organizațiilor de nivel local din Regiunea Centru cu abilități și instrumente de comunicare eficiente pentru a ridica nivelul de vizibilitate, aplicare și promovare a principiilor bunei guvernări

 

Capacități

FAR dispune de o rețea de peste 1000 de tineri specialiști Moldoveni cu studii peste hotare, a căror experiența va fi valorificată prin această propunere de proiect. Ne propunem implicarea acestora pe pozițiile de consultanți (IT developer, graphic designer, consultant pe comunicare, consultant pe social media) ținînd cont de expriența pe care aceștia au acumulat-o pe subiectul metodelor moderne de comunicare ce pot fi aplicate OSC-urilor.

NOI